Välmående under pandemin

Hur mår du? Hur känner du dig? Saknas det något? Hur mår din kropp? Har du tagit hand om den eller glömt bort den? Hur mår du psykisk? Känner du dig i en dip eller känner du att världen är öppen för nya möjligheter? Pandemin har påverkat oss allihopa, på olika sätt men vi har alla blivit påverkade. Frågan är, […]

We Rise Up event

I don’t know about you but I love learning, getting new ideas, getting to understand the human mind and body more. Not only that when listening to others you get another perspective on things, it opens up the mind for other opportunities and ways of seeing the world. So if you are anything like me or feel that you want […]