Hur ofta skriver du ner det du vill?
Hur ofta planerar du hur du vill att ditt liv ska vara?
Eller lever du bara dag in och dag ut utan att ens tänka på något annat än när
är nästa lediga dag? Vad ska jag göra till middag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *